Home
        Contact
        Links

        Wat is de Crowley Tarot?

        Wie was Aleister Crowley?

        Trek hier een dagkaart

        De Grote Arcana

        De Hofkaarten

        De Kleine Arcana
De Grote Arcana

De Grote Arcana van de Crowley-tarot telt, net als de klassieke tarot, 22 kaarten. De kaarten van de Grote Arcana wijzen op universele (levens-)lessen. Ze geven antwoord op de bijzondere vraag van dit moment. Tegelijkertijd geven deze kaarten betekenisvolle samenhang in het leven van de betrokkene aan.
Op deze site worden de duidingen in de Grote Arcana afgesloten met een affirmatie.

Naast de Grote Arcana bestaat de Crowley-tarot uit de Hofkaarten en de kaarten van de Kleine Arcana. De hofkaarten hebben meestal betrekking op belangrijke mensen in ons leven. De Kleine Arcana geeft kleinere, directe levenslessen. Hieronder vind je de kaarten van de Grote Arcana.


0 De Dwaas
Daadkracht, moed, lef

I De Magier
Communicatie, flexibiliteit

II De Hogepriesteres
Zelfvertrouwen, intuitie

III De Keizerin
Liefde met wijsheid

IV De Keizer
Leiderschap, vaderfiguur

V De Hierophant
Leren, onderwijzen

VI De Geliefden
Liefde, aantrekkingskracht, verbinding

VII De Zegewagen
nieuw begin, goede veranderingen, meditatie

VIII Evenwicht
Evenwicht, balans, bijsturing

IX De Kluizenaar
Voltooiing, introspectie, contemplatie

X Fortuin
Grote doorbraak, onverwacht geluk
XI Lust
Lust, vreugde, genot

XII De gehangene
Overgave, loslaten, doorbreken

XIII De Dood
Verandering, keuzes maken

XIV Kunst
Scheppingskracht, evenwicht, synergie

XV De Duivel
Seksualiteit, humor, scheppingskracht, individualiteit

XVI De Toren
Heling, vernieuwing, herstel

XVII De Ster
Inspiratie, zelfvertrouwen, heldere visie, zelfherkenning

XVIII De Maan
Innerlijke groei, nieuw bewustzijn

XIX De Zon
Wijsheid, spiritualiteit, samenwerking, bevredigende liefdesrelatie

XX Aeon / Het Oordeel
Breed perspectief

XXI Het Universum
Voltooiing, heelheid, kosmische vereniging

  Copyright - Privacybeleid